Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » 102-001 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
LANGUAGE POLICY AND TRANSLATION IN THE EUROPEAN UNION AND WORLD ORGANISATIONS
LANGUAGE POLICY AND TRANSLATION IN THE EUROPEAN UNION AND WORLD ORGANISATIONS
21.20EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
[102-001]
37.10EUR
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MANAGMENT ΚΑΙ MARKETING

Συγγραφέας
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)
ΦΑΡΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)


isbn 978-960-390-205-8
Έκδοση 2009
Σελίδες 392


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο αποσκοπεί στην συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων του ανά χείρας τόμου: (α) το σκοπό και τους στόχους του, (β) τη συνολική προσέγγιση και διαπραγματευόμενη θεματολογία, (γ) τη δομή και τα περιεχόμενα του τόμου ανά κεφάλαιο.

Σκοπός και Στόχοι του Συλλογικού Τόμου
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται στη χώρα μας ένα έντονο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των αρμοδίων του τουρισμού και αναπτυξιακών εταιρειών και οργανισμών για εκπόνηση προγραμμάτων, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού (E.E.M.T.). Οι πιθανοί λόγοι και αιτίες που ερμηνεύουν αυτό το ενδιαφέρον είναι:

  • Η ωρίμανση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και το πέρασμα του στη φάση της ωρίμανσης/παρακμής από απόψεως κύκλου ζωής.
  • Τα διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η αναγκαιότητα εμπλουτισμού της ελληνικής τουριστικής προσφοράς προκειμένου να ξεπεραστεί το ηλιοκεντρικό αναπτυξιακό μοντέλο με το τρίπτυχο "θάλασσα - ήλιος - αρχαιότητες".

Ο βασικός σκοπός του παρόντος συλλογικού τόμου είναι η διερεύνηση των βασικών ζητημάτων, διαστάσεων και κρίσιμων παραμέτρων του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, του management και του marketing των E.E.M.T., τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.

Ειδικότεροι στόχοι του τόμου είναι:

  • Η αποσαφήνιση των όρων και εννοιών προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ακόμη και σήμερα ο κάθε οργανισμός, φορέας και επιχείρηση προσδίδει διαφορετική ερμηνεία και περιεχόμενο, ανάλογα με τις αντιλήψεις του.
  • Η διερεύνηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
  • Η ανάλυση εμπειριών από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο που αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών και πρότυπα ενδεδειγμένων προσεγγίσεων προς αξιοποίηση, καθώς επίσης και η ανάλυση επιτυχημένων σχεδίων και δραστηριοτήτων στο πεδίο των Ε.Ε.Μ.Τ.
  • Ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το management και το marketing των Ε.Ε.Μ.Τ.
  • Η παρουσίαση των ενδεδειγμένων μεθοδολογιών και των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, σχεδιασμού, management και marketing τόσο από τη σκοπιά των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και από τη σκοπιά των προορισμών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο συλλογικός τόμος αποτελεί μια πλατφόρμα διατύπωσης και σύνθεσης προβληματισμών, απόψεων και ενδεδειγμένων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών από συγγραφείς που έχουν αναπτύξει μια ακαδημαϊκή διερεύνηση ή/και εμπειρική μελέτη και εφαρμογή στο γνωστικό πεδίο των Ε.Ε.Μ.Τ.

Προσέγγιση και Διαπραγματευόμενη Θεματολογία
Το μέγεθος αυτών των Ε.Ε.Μ.Τ. δεν έχει τέλος, ανάλογα με το γνωσιακό υπόβαθρο του κάθε συγγραφέα,.

Κατά κανόνα, οι Ε.Ε.Μ.Τ. ταξινομούνται με βάση δύο κριτήρια: (α) το κίνητρο των τουριστών και (β) το περιβάλλον (Χώρος - Πλαίσιο) στο οποίο πραγματοποιούνται οι τουριστικές δραστηριότητες.

Το ενδιαφέρον των συγγραφέων που συμμετέχουν στον παρόντα συλλογικό τόμο δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή και την παρουσίαση περιγραφικών στοιχείων των διαφόρων μορφών τουρισμού.

Η βασική ιδέα και κεντρικός άξονας του ανά χείρας συλλογικού τόμου συνίσταται στη διερεύνηση, την ανάλυση και την παρουσίαση των παραμέτρων, ζητημάτων και πτυχών των Ε.Ε.Μ.Τ. σε μια οριζόντια προσέγγιση. Δηλαδή εξετάζονται οι κρίσιμες παράμετροι και ζητήματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, management και marketing που αφορούν στο σύνολο των διαφόρων μορφών τουρισμού, είτε πρόκειται για εναλλακτικό τουρισμό είτε για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων.

Περιεχόμενα του Τόμου
Με βάση τα παραπάνω, η δομή του συλλογικού τόμου διαρθρώνεται σε δεκαεπτά κεφάλαια, από τα οποία το 1ο Κεφάλαιο (Εισαγωγή) είναι το παρόν και το 17ο Κεφάλαιο, με το οποίο ολοκληρώνεται ο συλλογικός αυτός τόμος, είναι τα Συμπεράσματα. Τα Κεφάλαια 2 έως 16 έχουν ταξινομηθεί σε πέντε ενότητες, ως ακολούθως.

Ενότητα 1: Έννοιες και Οριοθετήσεις
Η πρώτη ενότητα του τόμου αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των όρων και των εννοιών του εναλλακτικού τουρισμού, των ειδικών μορφών τουρισμού, του σχεδιασμού, του management και του marketing.

Στο Κεφάλαιο 2 η Ι. Φαρσάρη εξετάζει την ασάφεια που υφίσταται αναφορικά με την έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού. Η ασάφεια αυτή, υποστηρίζει η συγγραφέας, οφείλεται στον αρχικό προσδιορισμό των εννοιών αυτών στη βάση της αντίθεσης τους προς τον μαζικό, χωρίς όμως να είναι πάντα ξεκάθαρη αυτή η αντίδραση. Επιπλέον, η ελαφρώς διαφορετική έννοια που προσλαμβάνει ο όρος "εναλλακτικός τουρισμός" στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ντόπιων και επισκεπτών και στην αντιμετώπιση της φτώχιας, ενώ στις ανεπτυγμένες της Δύσης η έμφαση δίνεται στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, έχει δημιουργήσει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στην εξέταση του εναλλακτικού τουρισμού. Στην Ευρώπη έχει συνδεθεί στενά με τις ειδικές μορφές τουρισμού χωρίς όμως να είναι σωστή η ταύτιση των εννοιών αυτών. Όπως υποστηρίζει η συγγραφέας, είναι προτιμότερο ο εναλλακτικός τουρισμός να αντιμετωπίζεται ως μία μορφή τουριστικής ανάπτυξης με συγκεκριμένες προτεραιότητες και αρχές, η οποία όταν πραγματοποιείται κατάλληλα είναι υποσύνολο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Οι ειδικές μορφές τουρισμού από την άλλη, αν και αναφέρονται σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιούνται από περισσότερες ομάδες τονίζοντας έτσι την συμπληρωματικότητα μεταξύ τόσο των επιμέρους ειδικών μορφών τουρισμού, αλλά και μαζικού τουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού.

Στο Κεφάλαιο 3 ο Μ. Σωτηριάδης επιχειρεί μία σύνδεση των παραμέτρων που αποτελούν τις θεματικές ενότητες αυτού του τόμου. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, το management και το marketing των τουριστικών προορισμών, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, αποτελούν αδιάσπαστες ενότητες τις οποίες διέπει μία λογική αλληλουχία. Η επιτυχής ανάπτυξη των Ε.Ε.Μ.Τ. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχημένη εφαρμογή και διασύνδεση των παραμέτρων αυτών μέσα από μία μεθοδική και επιστημονική προσέγγιση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει ο συγγραφέας, οι συνεργασίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων φέρεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στο management των προορισμών Ε.Ε.Μ.Τ. Τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν αποδειχτεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικές όπου έχουν εφαρμοστεί και είναι ιδιαίτερα σημαντικές, στα πλαίσια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, σηματοδοτώντας κοινά προσδιορισμένους στόχους και ενέργειες για την επίτευξή τους και από τις δύο πλευρές. Μία άλλη παράμετρος που αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη συζήτηση αφορά στο επίπεδο εφαρμογής και το περιεχόμενο τέτοιων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Το όλο εγχείρημα σχεδιασμού, ανάπτυξης, management και marketing ενός προορισμού Ε.Ε.Μ.Τ. πρέπει να προσεγγίζεται σε τοπικό επίπεδο και να διέπεται από πρακτικότητα και επιχειρησιακό περιεχόμενο. Οι διαστάσεις αυτές γίνονται καλύτερα αντιληπτές με τη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζει ο συγγραφέας από ένα Ειδικό Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε στο Νομό Ηρακλείου στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader Plus.

Ενότητα 2: Σχεδιασμός Ε.Ε.Μ.Τ.
Το θέμα του σχεδιασμού Ε.Ε.Μ.Τ. πραγματεύονται τα τρία επόμενα κεφάλαια του τόμου τα οποία συγκροτούν τη σχετική θεματική ενότητα. Το θέμα διερευνάται από την οπτική της χωρικής ενότητας/τουριστικού προορισμού και της ανάδειξης της αναγκαιότητας σχεδιασμού και των κρίσιμων παραμέτρων.

Στο Κεφάλαιο 4 οι Ε. Σβορώνου και Μ. Συμβουλίδου επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές η ευσυνειδησία και η δημιουργικότητα μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων μπορεί να αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, όπως συμβαίνει με το παράδειγμα της Μηλιάς στην Κρήτη, ο σχεδιασμός μία χωρικής ενότητας που επιθυμεί να αναπτυχθεί ως προορισμός Ε.Ε.Μ.Τ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι δύο συγγραφείς παρουσιάζουν την έννοια της φέρουσας ικανότητας ως ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να τεθούν τα όρια της ανάπτυξης και να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως προορισμός εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης. Παρόλο που η αναζήτηση του "μαγικού αριθμού" των επισκεπτών έχει παρέλθει, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η έννοια της φέρουσας ικανότητας παραμένει μία χρήσιμη έννοια στην ενσωμάτωση του σχεδιασμού. Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, προσανατολισμένος να εξυπηρετεί αυτή την έννοια διαθέτει ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας την παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή ώστε να υφίσταται μία συνεχής αξιολόγηση τους και επαναπροσδιορισμός των στόχων και των μέτρων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ένα τέτοιο παράδειγμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης οικοτουρισμού είναι το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο το οποίο παραθέτουν μαζί με άλλα οι συγγραφείς.

Το θέμα της παρακολούθησης ως αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού εντοπίζει και η Ι. Φαρσάρη στο Κεφάλαιο 5. Το σύστημα παρακολούθησης και οι δείκτες αποτελούν κεντρικό στοιχείο γύρω από το οποίο έχει αναπτυχθεί ολόκληρο το Μοντέλο Βελτιστοποίησης Διαχείρισης Τουρισμού (Tourism Optimisation Management Model - TOMM) στην Αυστραλία. Την περίπτωση αυτή από το διεθνή χώρο, καθώς και την περίπτωση του σχεδιασμού του Δικτύου Εναλλακτικού Τουρισμού στην ορεινή και κεντρική Πελοπόννησο από τον ελληνικό χώρο, εξετάζονται από την συγγραφέα στο Κεφάλαιο 5. Μέσα από την εξέταση των δύο αυτών περιπτώσεων η συγγραφέας αναδεικνύει τις επιρροές που έχει δεχθεί ο σχεδιασμός για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη από παλιότερες προσεγγίσεις σχεδιασμού. Στοιχεία από τον ολοκληρωμένο/χωροταξικό σχεδιασμό, το συστημικό σχεδιασμό, το συμμετοχικό και τον στρατηγικό σχεδιασμό μπορούν να εντοπιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδιασμού των ειδικών μορφών τουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού. Ο σχεδιασμός για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη αφορά ένα συγκερασμό αυτών των σχεδιαστικών προσεγγίσεων, ενώ η νέα τάση η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη, είναι αυτή του προσαρμοστικού σχεδιασμού που υπαγορεύει την υιοθέτηση δυναμικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων.

Οι πρωτοβουλίες σχεδιασμού των Ε.Ε.Μ.Τ. αναλαμβάνονται συνήθως από τους φορείς τουρισμού - εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς. Οι Θ. Σταυρινούδης και Σ. Παρθένης εξετάζουν στο Κεφάλαιο 6 όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των τουριστικών φορέων, όπως αυτό προκύπτει από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία. Εντοπίζουν τα πεδία δράσης των φορέων τουρισμού στο σχεδιασμό, τη χάραξη τουριστικής πολιτικής, την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, την έρευνα και την καθοδήγηση της τουριστικής ανάπτυξης, τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, την τουριστική έρευνα και κατάρτιση δίνοντας παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο για τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις αυτές υποβοηθούν τις Ε.Ε.Μ.Τ. Ωστόσο, βασικό στοιχείο του ρόλου των φορέων τουρισμού, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, είναι καταρχήν η δημιουργία ενός κοινού οράματος και μιας πλατφόρμας συνεργασίας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο γίνεται πιο επιτακτικό στην περίπτωση των Ε.Ε.Μ.Τ., η ανάπτυξη των οποίων απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία φορέων από όλα τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, αλλά και φορέων οι οποίοι δεν είναι μόνο τουριστικοί.

Ενότητα 3: Ε.Ε.Μ.Τ. και Ανάπτυξη
Τα επόμενα τρία κεφάλαια συγκροτούν τη θεματική ενότητα της Ανάπτυξης. Στην ενότητα αυτή στόχος είναι η ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης των Ε.Ε.Μ.Τ. και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν.

Στο Κεφάλαιο 7 ο Σ. Βαρβαρέσος πραγματεύεται το θέμα της συνεισφοράς των Ε.Ε.Μ.Τ. στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το μοντέλο του μαζικού τουρισμού κάτω από την πίεση της κρίσης που περνάει, απαξιώνεται και αντικαθίσταται προοδευτικά από πιο εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα. Οι Ε.Ε.Μ.Τ. θεωρούνται απαραίτητες από τις χώρες υποδοχής ώστε να μη μείνουν έξω από τις διεθνείς τουριστικές εξελίξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία τάση εξειδίκευσης των προορισμών και των τουριστικών προϊόντων. Θετικές επιδράσεις, υποστηρίζει ο συγγραφέας, έχουν οι Ε.Ε.Μ.Τ. και όσον αφορά την άμβλυνση της χωρικής και χρονικής συγκέντρωσης του τουρισμού καθώς και τις επιδράσεις τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο συγγραφέας παρουσιάζει το παράδειγμα της πόλης Jacmel της Αϊτής, η οποία έχει περάσει από διάφορα στάδια με ανάλογες αυξομειώσεις των επισκεπτών της, τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στον πολιτιστικό τουρισμό και έχει επιτύχει την ανανέωση του τουριστικού της προϊόντος με πολλαπλά οφέλη.

Το θέμα των ωφελειών από επιμέρους μορφές τουρισμού εξετάζουν διεξοδικά οι Ι. Σπιλάνης και Ε. Βαγιάννη στο Κεφάλαιο 8. Μέσα από την έρευνα που εκπόνησαν σε τέσσερα διαφορετικά είδη τουριστών -προσκυνηματικού, συνεδριακού, παρατήρησης πουλιών και μαζικού τουρισμού- εξετάζουν κατά πόσο τα οφέλη κάθε μορφής υπερτερούν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα, καθώς δεν είναι απαραίτητο ότι οι Ε.Ε.Μ.Τ. θα συμβάλλουν στη συνολική αειφορία (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) μίας περιοχής περισσότερο από τον μαζικό τουρισμό. Το σύνολο των ωφελειών για τον προορισμό, σε όρους αειφορίας, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά των επιμέρους προϊόντων, τα χαρακτηριστικά του προορισμού, την οργάνωση της αγοράς και τα χαρακτηριστικά του τουρίστα. Η ανάληψη των κατάλληλων πολιτικών, τόσο από την πλευρά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα φαίνεται επίσης να συμβάλει σε υψηλότερες αποδόσεις.

Μία διάσταση των πολιτικών που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των Ε.Ε.Μ.Τ. εξετάζει ο Δ. Λαγός στο Κεφάλαιο 9. Ο συγγραφέας προχωράει σε μία λεπτομερή εξέταση των διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης, τις οποίες μπορεί να αναζητήσει μία επιχείρηση. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σχολιάζει το ρόλο τους στη χρηματοδότηση των Ε.Ε.Μ.Τ. Επίσης επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των Ε.Ε.Μ.Τ. στην Ελλάδα και στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Ο συγγραφέας καταλήγει επισημαίνοντας τα κυριότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στη χρηματοδότηση των Ε.Ε.Μ.Τ. στην Ελλάδα.

Ενότητα 4: Management των Επιχειρήσεων Ε.Ε.Μ.Τ.
Η τέταρτη ενότητα του βιβλίου, αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που πραγματεύονται το θέμα του management των επιχειρήσεων Ε.Ε.Μ.Τ. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση της οργάνωσης και διοίκησης των εναλλακτικών και των ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Στο Κεφάλαιο 10 ο Ε. Βελισσαρίου επιχειρεί να συνδυάσει την ποιοτική οργάνωση και διοίκηση μίας επιχείρησης εναλλακτικού τουρισμού, με τα κριτήρια ανάπτυξης των ήπιων μορφών τουρισμού. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων, αν και δεν είναι εύκολος στην πράξη, είναι αναγκαίος για τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων Ε.Ε.Μ.Τ. Όλες εκείνες οι παράμετροι οι οποίες, αφενός σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η μικρή κλίμακα των τουριστικών υποδομών και η αρχιτεκτονική τους και αφετέρου με τη διοίκηση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, εξετάζονται και ερμηνεύονται από την οπτική των Ε.Ε.Μ.Τ. παρέχοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων Ε.Ε.Μ.Τ.

Στο Κεφάλαιο 11 η Ε. Γλυνιά εξετάζει περαιτέρω θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών στις Ε.Ε.Μ.Τ. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών για τις Ε.Ε.Μ.Τ., που παρέχονται από επιχειρήσεις οι οποίες είναι συχνά οικογενειακού χαρακτήρα και της συνθετότητας του προϊόντος το οποίο παρέχεται τελικά από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και της φυσιογνωμίας των πελατών που επιθυμούν αυθεντικότητα, προσωπική φροντίδα, εξυπηρέτηση και φιλοξενία, αναδεικνύονται μία σειρά από θέματα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τις δικτυώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα marketing, οργάνωσης και βελτίωσης της ποιότητας, τη σημασία των προδιαγραφών ποιότητας, την αξιολόγηση της ποιότητας μέσω μίας σειράς εργαλείων αλλά και τις σύγχρονες τάσεις του marketing μέσα από τις έννοιες του marketing σχέσεων και της ενσυναίσθησης.

Οι συνεργασίες -τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα- οι οποίες αναδείχτηκαν ως μία σημαντική διάσταση στα προηγούμενα κεφάλαια, εξετάζονται διεξοδικά από τις Ε. Δήμου και Ε. Πιτσούλη στο Κεφάλαιο 12. Οι διάφορες μορφές συνεργασίας -όπως συμμαχίες, κοινοπραξίες και δικτυώσεις- και τα μοντέλα διασφάλισης ποιότητας αναδεικνύονται με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης από τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συνεργασίες αυτές όχι μόνο είναι επιθυμητές, καθώς μπορούν να στηρίξουν τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και τους προορισμούς να προβληθούν και να διασφαλίσουν την ποιοτική τουριστική τους ανάπτυξη, αλλά επιβάλλονται από τη φύση του τουριστικού προϊόντος το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυκερματισμό και συνθετότητα. Οι συνεργασίες, υποστηρίζουν οι συγγραφείς, μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή και ποιοτική ανάπτυξη ενός τέτοιου σύνθετου προϊόντος και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Μία διαφορετική διάσταση του management δίνει μέσα από το Κεφάλαιο 13 ο Μ. Σωτηριάδης που παρουσιάζει τα εργαλεία του περιβαλλοντικού management. Η περιβαλλοντική προστασία είναι μία σημαντική παράμετρος στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και τον εναλλακτικό τουρισμό. Το περιβαλλοντικό management των τουριστικών επιχειρήσεων καθίσταται πλέον όλο και πιο διαδεδομένο. Ο συγγραφέας παρουσιάζει και συγκρίνει μεταξύ τους τα πιο γνωστά από αυτά τα εργαλεία: τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO και EMAS), το οικολογικό σήμα και τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). Η χρησιμότητα και τα οφέλη τους αναδεικνύονται μέσα από το παράδειγμα ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE στη Χαλκιδική που είχε ως στόχο την επίδειξη και διάδοση αυτών των εργαλείων στις αγροτικές, τουριστικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του νομού. Αυτά τα εργαλεία, όπως υπογραμμίζει και ο συγγραφέας, σχετίζονται άμεσα με το marketing (το οποίο αποτελεί μια βασική λειτουργία του management) των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία επικοινωνίας, τοποθέτησης και προβολής.

Ενότητα 5: Marketing των Ε.Ε.Μ.Τ.
Το marketing των Ε.Ε.Μ.Τ., ως εξειδικευμένη λειτουργία του management, διαπραγματεύονται τα επόμενα τρία κεφάλαια τα οποία συνιστούν την πέμπτη θεματική ενότητα του τόμου. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσει την προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών Ε.Ε.Μ.Τ., τόσο από την οπτική του προορισμού όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Το marketing έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε πεδίο δημιουργίας αλλά και επιστημονικής διερεύνησης. Οι κατάλληλες στρατηγικές marketing διερευνούνται από τις Β. Αυγελή και Ε. Wickens στο Κεφάλαιο 14 και εντοπίζουν εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των Ε.Ε.Μ.Τ. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η τοπικότητα που χαρακτηρίζει τις Ε.Ε.Μ.Τ., σε συνδυασμό με την αναφορά σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς, υποδεικνύουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου marketing για τις Ε.Ε.Μ.Τ. Η έρευνα marketing και η έρευνα αγοράς αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού. Μέσα από το παράδειγμα μίας έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, οι συγγραφείς αναδεικνύουν μερικές από τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μία πιο ολοκληρωμένη και στοχευόμενη στρατηγική marketing.

Τη σημασία της έρευνας αγοράς και της εκπόνησης σχεδίου marketing για τις ειδικές μορφές τουρισμού τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο επισημαίνει και ο Δ. Κούτουλας στο Κεφάλαιο 15. Μέσα από το παράδειγμα του συνεδριακού τουρισμού ο συγγραφέας αναπτύσσει λεπτομερώς, με μία πρακτική προσέγγιση, την εκπόνηση ενός σχεδίου marketing. Θέματα όπως η έρευνα αγοράς, η τμηματοποίηση αγοράς, η τοποθέτηση προϊόντος, το μείγμα marketing, η πολιτική προϊόντος, η τιμολογιακή και επικοινωνιακή στρατηγική, αναλύονται από τη σκοπιά ενός φορέα management προορισμού, για την προώθηση της χωρικής ενότητάς του, ως προορισμό συνεδριακού τουρισμού.

Όμως, ο τρόπος που σχεδιάζεται και υλοποιείται το marketing τουρισμού γενικότερα και των Ε.Ε.Μ.Τ. ειδικότερα, αλλάζει και σε αυτή την αλλαγή τεράστια συμβολή έχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Με την ευρεία εξάπλωση των Τ.Π.Ε. στον τουρισμό μεταβάλλονται θέματα όπως η έρευνα αγοράς, το marketing σχέσεων, το μείγμα marketing, το κόστος, η διαχείριση και η προβολή της πληροφορίας. Στο Κεφάλαιο 16, με το οποίο ολοκληρώνεται η 5η ενότητα, ο Κ. Αϊβαλής παρουσιάζει τις Τ.Π.Ε. στον τουρισμό και ειδικότερα εστιάζει στην εφαρμογή τους στο marketing. Παρουσιάζει τις βασικές εφαρμογές τους, τα οφέλη και τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση τους. Μέσα από την ανάλυση ενός παραδείγματος που αναφέρεται στη δημιουργία μιας θεματικής δικτυακής πύλης (portal) κρασιού, το οποίο συνδυάζει την πληροφόρηση σχετικά με το κρασί, με ένα σύστημα παρουσίασης προορισμού, κρατήσεων αγροτουριστικών μονάδων και ηλεκτρονικού εμπορίου, εξετάζει τα στοιχεία σχεδιασμού, που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να μπορέσει να προσφερθεί σαν διαδικτυακή υπηρεσία (web-service).

Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 17 στο οποίο οι Ι. Φαρσάρη και Μ. Σωτηριάδης επιχειρούν μία κριτική θεώρηση και σύνθεση των θεμάτων τα οποία επισημάνθηκαν και αναδείχθηκαν από τους συγγραφείς στα προηγούμενα κεφάλαια. Καθώς πολλά πράγματα αναφορικά με τις Ε.Ε.Μ.Τ. είναι ακόμη υπό εξέλιξη, πρέπει κανείς να εντοπίσει τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή εξέλιξη τους. Αυτά τα θέματα σχετίζονται τόσο με τις πρωτοβουλίες και το ρόλο των δημόσιων φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όσο και με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων Ε.Ε.Μ.Τ. αλλά και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι παράγοντες, όπως προέκυψαν από αυτόν τον συλλογικό τόμο ομαδοποιούνται από τους συγγραφείς σε οκτώ κατηγορίες - εννοιολογικός προσδιορισμός των Ε.Ε.Μ.Τ., σχεδιασμός, έρευνα, καταναλωτική συμπεριφορά επισκεπτών και marketing, μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και management, management και marketing προορισμών: συνεργασίες και δικτυώσεις, θεσμικό πλαίσιο -οργάνωση, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών- τις οποίες και αναπτύσσουν.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
INDEX

για τους συγγραφείς

Η Eugenia Wickens είναι Reader στον Τουρισμό στο New Bucks University της Μ. Βρετανίας. Είναι επίσης Course Leader στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Management στο ίδιο πανεπιστήμιο, ενώ είναι επίσης επόπτρια/επιστημονική υπεύθυνη για αρκετούς μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Έχει πραγματοποιήσει όλες τις σπουδές της στην Μ. Βρετανία, όπου έχει εκπονήσει και το διδακτορικό της στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Oxford Brookes University. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δεκατριών κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και management, marketing και προώθησης, αυθεντικότητας στο τουριστικό προϊόν, ενώ είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής σε τέσσερα διεθνή journals. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει αρκετές εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα προαναφερθέντα πεδία, καθώς επίσης σε θέματα κοινωνιολογίας του τουρισμού, τυπολογίας και κινήτρων τουριστών κ.ά.

Ο Κωστής Αϊβαλής είναι Μηχανικός Πληροφορικής με εξειδίκευση στις γλώσσες προγραμματισμού και στην ανάλυση συστημάτων. Είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και διδάσκει Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, Java και Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την τηλεματική στις μεταφορές και έχει σχεδιάσει πολλές εμπορικές και τουριστικές εφαρμογές, καθώς επίσης και δυναμικές ιστοσελίδες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο και συγκεκριμένα την αξιολόγηση και βελτίωση της ταχύτητας διαδικτυακών συστημάτων, θέμα με το οποίο ασχολείται ως υποψήφιος διδάκτορας.

Η Βασιλική Αυγελή είναι Εργαστηριακή Συνεργάτης στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Είναι κάτοχος πτυχίου BA(HONS) στον Τουρισμό και μεταπτυχιακού MSc στο Διεθνές Marketing με Ξένες Γλώσσες από το Πανεπιστήμιο Abertay Dundee, Μ. Βρετανία. Από το 2006 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Brunnel University, Μ. Βρετανία, με θέμα διδακτορικής διατριβής "Ανάπτυξη και Marketing Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού". Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τουριστική εκπαίδευση, το τουριστικό marketing και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Έχει ενεργό συμμετοχή με παρουσίαση εισηγήσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τα προαναφερθέντα πεδία και έχει δημοσιεύσει άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Η Ελένη Βαγιάννη είναι Περιβαλλοντολόγος, με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και διδακτορικό τίτλο στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. Το θέμα που πραγματεύεται στη διδακτορική της διατριβής είναι η Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας των Ειδικών Τουριστικών Προϊόντων. Από το 2002 εργάζεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ν.A. Λέσβου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και στο σχεδιασμό πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναπτύσσει στα θέματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νησιωτικού χώρου και της τουριστικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, 5 κεφάλαια σε ισάριθμα βιβλία, έχει επτά ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές και πλήθος ανακοινώσεων σε ημερίδες, συνέδρια και εκλαϊκευμένα βιβλιάρια χωρίς κριτές.

Ο Στέλιος Βαρβαρέσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Είναι επίσης μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων". Έχει πραγματοποιήσει όλες τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γαλλία (Universit;e Paris VIII) και έχει διδακτορικό δίπλωμα (1987) στην Τουριστική Πολιτική και Οικονομία. Στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σύμβουλος στις ξενοδοχειακές αλυσίδες ΞΕΝΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΑ. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών και συμμετείχε σε ερευνητικά έργα. Έχει συγγράψει τρία βιβλία και ένα εγχειρίδιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής σε δύο επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα συγγραφικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της πολιτικής, οικονομίας, αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing του τουρισμού.

Ο Ευστάθιος Βελισσαρίου γεννήθηκε στο Μόναχο και είναι Διδάκτωρ Οικονομικών του Ludwig Maximilians Universit:at Μονάχου στο αντικείμενο "Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Τουρισμού". Αποφοίτησε από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση "Οικονομική των Επιχειρήσεων". Είναι Επίκουρος καθηγητής και Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας. Από το 2000 διατελεί Σύμβουλος - Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως σύμβουλος επιχειρήσεων και σύμβουλος εκπαίδευσης, με την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, ερευνών και οικονομοτεχνικών μελετών στον τουριστικό τομέα, αλλά και σε ευρωπαϊκά - διακρατικά προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης XVI της Ε.Ε. Δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι συγγραφέας βιβλίων, καθώς και εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Ε.Α.Π. στα αντικείμενα της Διοίκησης Τουριστικών Υπηρεσιών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και του Management Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Η Ελένη Γλυνιά είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και διδάσκει τα τελευταία δέκα χρόνια. Διδάσκει επίσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από όπου πήρε μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα στον Αθλητικό Τουρισμό. Για πολλά χρόνια εργάστηκε στον τομέα του τουρισμού ως εμψυχώτρια (Animateur), ως υπεύθυνη του πολιτιστικού-περιβαλλοντικού τμήματος αναψυχής στα ξενοδοχεία της GRECOTEL S.A. και ως οικοξεναγός. Έχει διδάξει σε σεμινάρια και παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τα πεδία αθλητικός τουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες και οργάνωση προγραμμάτων αθλητικής αναψυχής. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικού Τουρισμού. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (EQUAL, LEONARDO κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά σχετικά με τα παραπάνω πεδία.

Η Ειρήνη Δήμου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου και Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) του Πανεπιστημίου του Liverpool. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο αντικείμενο του Στρατηγικού Management με εφαρμογή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο του Surrey. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο στρατηγικό management και marketing τουριστικών επιχειρήσεων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων το Journal of Business Research και το International Journal of Tourism Research, και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Πέραν των ακαδημαϊκών της δραστηριοτήτων, έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων, εκπονώντας ένα σημαντικό αριθμό κλαδικών μελετών.

Ο Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Marketing, εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα τουρισμού και marketing καθώς επίσης ως επικοινωνιολόγος και παραγωγός εκδηλώσεων. Έχει υλοποιήσει σχετικά έργα για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Τουρκία, την Ισπανία, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά. Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, ο Δημήτρης Κούτουλας έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνών στον τουρισμό και το marketing και έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους.

Ο Δημήτρης Λαγός είναι Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει επίσης σε δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ειδίκευση στον τουρισμό (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών συγγραμμάτων (δύο σχετικών με τον τουρισμό και ένα με τις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης). Έχει 100 περίπου δημοσιεύσεις σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα τουρισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, τουριστικής θεωρίας και πολιτικής, μεθόδων τουριστικής ανάλυσης, τουριστικής οικονομίας, διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικών μορφών τουρισμού.

Ο Σπυρίδων Παρθένης είναι Στέλεχος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Είναι Διδάκτωρ της Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπότροφος ΙΚΥ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς και διαχείρισης, αερομεταφορών και τουρισμού.

Η Εσθήρ Πιτσούλη είναι Εργαστηριακή Συνεργάτης του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εργάζεται, τα τελευταία 15 χρόνια στον ταξιδιωτικό οργανισμό ZEUS OF CRETE. Έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές της στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και έχει εκπονήσει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, είναι απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου από το 2003 είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης με καθήκοντα επόπτη Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Η Ελένη Σβορώνου είναι Φιλόλογος, με ειδίκευση στην Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (1993). Από το 1994 εργάζεται στο WWF Ελλάς. Σήμερα είναι υπεύθυνη του Προγράμματος Κατάρτισης Ενηλίκων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα οικοτουρισμού και ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές. Έχει εστιάσει ιδιαίτερα στο ζήτημα της συμμετοχικής διαδικασίας στον σχεδιασμό του οικοτουρισμού. Έχει γράψει σχετικές μελέτες, βιβλία, άρθρα και έχει οργανώσει, για λογαριασμό του WWF Ελλάς, διεθνές συνέδριο για τη φέρουσα ικανότητα καθώς και σεμινάρια για οικοξεναγούς, στελέχη Κέντρων Πληροφόρησης και επιχειρηματίες του ήπιου τουρισμού. Έχει εμπειρία στο συντονισμό εργαστηρίων για το σχεδιασμό της ήπιας ανάπτυξης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ερευνά και εξελίσσει τα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού και τις τεχνικές επίλυσης διαφωνιών.

Ο Γιάννης Σπιλάνης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1979). Μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές σε "Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές" στο Πανεπιστήμιο της Grenoble (Γαλλία), απέκτησε Διδακτορικό στο ίδιο Πανεπιστήμιο με τίτλο "Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη. Η ελληνική περίπτωση" (1985). Εργάστηκε στο Υπουργείο Αιγαίου ως ειδικός επιστήμονας στην περιφερειακή ανάπτυξη (1987-90). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού" στη Χίο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, νησιωτικής ανάπτυξης και τουριστικού σχεδιασμού. Ως μέλος του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αναφέρονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στον τουρισμό και σχετίζονται με το νησιωτικό χώρο.

Ο Θεόδωρος Σταυρινούδης είναι Επίκουρος Καθηγητής (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο γνωστικό αντικείμενο της "Διοίκησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων" στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού", Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι μέλος Σ.Ε.Π. στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου, δυο μονογραφιών και τριών συλλογικών τόμων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο, είναι μέλος σε δύο ερευνητικά εργαστήρια: το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) και το IRIS Research Laboratory του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ενδεικτικά τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις, το τουριστικό marketing.

Η Μαρίνα Συμβουλίδου είναι Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π., 1992) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Περιβάλλον και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (Cranfield University, 1994) και στον Τουρισμό και τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (University of Greenwich, 2005). Από το 1996 μέχρι το 1999 εργάστηκε στο YΠΕΧΩΔΕ ενώ από το 2000 εργάζεται στο WWF Ελλάς, αρχικά στο Πρόγραμμα Δασών, στη συνέχεια στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Οικοτουρισμού και από το 2008 στο Τμήμα Κινητοποίησης του Κοινού. Έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση σεμιναρίων για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και τον οικοτουρισμό στη Δαδιά, την Κερκίνη και την Αλόννησο καθώς και στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη Φέρουσα Ικανότητα και τη Διαχείριση Επισκεπτών στην Αθήνα. Επίσης συνέβαλε στο σχεδιασμό και την επιμέλεια εγχειριδίου με θέμα "Μέθοδοι Διαχείρισης Οικοτουρισμού και Τουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές" καθώς και στη συγγραφή άρθρων για το ίδιο θέμα.

Ο Μάριος Σωτηριάδης είναι Καθηγητής και Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Είναι επίσης μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών". Έχει πραγματοποιήσει όλες τις σπουδές του στη Γαλλία, όπου έχει και το Διδακτορικό του στο Τουριστικό Management από το Universit;e de Nice - Sophia Antipolis. Έχει εκπονήσει ένα σημαντικό αριθμό μελετητικών και συμβουλευτικών έργων τόσο για δημόσιους οργανισμούς, όσο και για τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και τεσσάρων εγχειριδίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα management τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής σε τρία περιοδικά. Τα ερευνητικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο management και marketing τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τα παραπάνω πεδία.

Η Ιωάννα Φαρσάρη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Πραγματοποίησε σπουδές στην Επιστήμη Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναψυχή και το Περιβάλλον, Wageningen Agricultural University, Ολλανδία και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Surrey, Μ. Βρετανία με θέμα την πολιτική για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και ως σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και εισηγήσεις σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι επίσης κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αξιολογήτρια σε ερευνητικές προτάσεις της Ε.Ε. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τουριστική πολιτική, το σχεδιασμό και δείκτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 08 Τετάρτη, Ιούλιος 2009.
Κριτικές
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 70.00EUR
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana