Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ » 003-101 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗ
37.10EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
[003-101]
23.32EUR
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
Βασικές λογιστικές έννοιες, Πορεία λογιστικών εργασιών, Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Οικονομικές καταστάσεις, Αριθμοδείκτες, Λογιστική ξένου νομίσματος, Λογιστική υποκαταστημάτων, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λεξιλόγιο οικονομικών ορών, Βιβλία Α' και Β' κατηγορίας

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ


Συγγραφέας
ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ


isbn 960-390-122-9
Έκδοση 2003
Σελίδες 536


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Θα θέλαμε κατ' αρχήν να ευχαριστήσουμε τους χρήστες και ιδιαίτερα τους συναδέλφους που μας τίμησαν προτιμώντας το εγχειρίδιο αυτό. Ευχαριστούμε επίσης εκείνους που με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις συμβάλουν στη βελτίωση-συμπλήρωση του περιεχομένου και του τρόπου παρουσίασης της ύλης. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, γεγονός υπαγόρευσε, κατά κύριο λόγο, την νέα αυτή έκδοση. Το γεγονός αυτό είναι η καθιέρωση από την 1-1-2002 του ευρώ ως εθνικού νομίσματος. Πως όμως φθάσαμε ως εδώ;
Η παγκοσμιοποίηση και οι αναπόφευκτες αναταραχές σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον απαιτούσαν μια κατάλληλη απάντηση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που αντιπροσώπευε η πορεία προς την οικοδόμηση της ενιαίας Ευρώπης. Για την ανάπτυξή της σε βάθος είχε όλο και πιο ουσιώδη σημασία να εξασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά δεν θα είναι πλέον εκτεθειμένη σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Με την υπογραφή, το 1992, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων, να διευκολύνουν μια πραγματική σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών και να καθιερώσουν στην Ευρώπη ένα ενιαίο νόμισμα.
Το ευρώ, το νέο νόμισμα της Ενωμένης Ευρώπης είναι πλέον γεγονός.
Πέρα από τις αρχικές δυσκολίες της μετάβασης από τα εθνικά νομίσματα στο euro, εκτιμούμε ότι η ενιαία αγορά θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα. θα είναι σε θέση να παρέχει τα ευεργετικά της αποτελέσματα χάρη στην εξάλειψη του κόστους των συναλλαγών που προκαλείται από την μετατροπή των νομισμάτων, καθώς και των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, στοιχεία που επιφέρουν διαταραχές στις συναλλαγές και τις επενδύσεις.
Με την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα τους δοθεί η δυνατότητα, εφόσον προετοιμαστούν έγκαιρα, να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με καλύτερους όρους.
Η εισαγωγή όμως του ευρώ προκαλεί στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σημαντικές τεχνοοικονομικές, οργανωτικές και διαχειριστικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές επιδρούν και στον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης.
Η 3η έκδοση του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας είναι πλήρως συμβατή με τη χρήση του νέου νομίσματος και των αλλαγών που επιφέρει στην λογιστική και οικονομική παρακολούθηση.
Έγιναν κάποιες διορθώσεις σε αναφορές που υπάρχουν στη φορολογική νομοθεσία για αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τον Μάρτιο του 2003.
Κρίθηκε επίσης σκόπιμο, στην ανάλυση των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου υπάρχουν πλέον παραπομπές με αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). Η αναφορά αυτή γίνεται για την ενημέρωση και εξοικείωση του αναγνώστη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που τα προσεχή χρόνια θα υιοθετηθούν υποχρεωτικά και από την Ελλάδα.
(Πρόλογος 3ης έκδοσης)

Ανδρέας Ρεβάνογλου e-mail anrevan@utn.gr
Ιωάννης Γεωργόπουλος e-mail igeorg@compulink.gr


Κανείς σήμερα, δεν αμφισβητεί τη σπουδαιότητα της λογιστικής στη σύγχρονη οικονομική μονάδα. Αποτελεί τη γλώσσα του σύγχρονου εμπορίου. Μια γλώσσα που πρέπει να την ομιλούν όλοι και να την κατανοούν όλοι. Αυτή όμως η τυποποίηση δεν απορρέει μόνο από τις παραδεκτές λογιστικές αρχές. Αυτό κατανοήθηκε από τις αρχές του αιώνα μας στην Ευρώπη και δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη ενός σχεδίου λογαριασμών που θα αποτελούσε παράγοντα εξέλιξης. Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν το 1954, για να ψηφιστεί και να καθιερωθεί τελικά ο θεσμός του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) το 1980. Η κυρίαρχη δυσκολία δεν ήταν αυτή της εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά της προσαρμογής των λογιστηρίων στις επιταγές της σύγχρονης λογιστικής επιστήμης. Από το 1948 που έγινε υποχρεωτική η τήρηση βιβλίων και η έκδοση στοιχείων και αργότερα το 1952 με την έλευση του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις φορολατρείας και τυπολατρείας στα Ελληνικά λογιστήρια. Μέσα σε αυτό το θεσμικό περιβάλλον τα λογιστήρια λειτουργούσαν σε κατάσταση σύγχυσης, αυτοσχεδιασμού και πρωτοτυπίας από λογιστική άποψη, αλλά με απόλυτη προσήλωση στις πάμπολλες φορολογικές διατάξεις.
Η υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. στο σύνολο των επιχειρήσεων από 1/1/1993 θεσμοθετήθηκε με το νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του 1992 και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Παράλληλα όμως απαιτεί ένα υψηλότερο επιστημονικό υπόβαθρο από τους σπουδαστές και επαγγελματίες οικονομολόγους που ασχολούνται με το λογιστήριο.
Ο σαφής σκοπός των λογαριασμών και ο σαφής προσδιορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου και της συλλειτουργίας τους, καθώς και η ομοιόμορφη ορολογία δημιουργούν ένα ενιαίο περιβάλλον που διευκολύνει τη συστηματοποίηση της εκπαίδευσης.


Σε ποιους απευθύνεται
Με δεδομένη την επίδραση του Ε.Γ.Λ.Σ. στη θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της λογιστικής επιστήμης, ένα βιβλίο Γενικής Λογιστικής δε θα μπορούσε σήμερα να μη βασίζεται στο Λογιστικό Σχέδιο. Το βιβλίο αυτό, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής, απευθύνεται στους σπουδαστές οικονομικών κλάδων που θέλουν να καταρτιστούν στις αρχές της λογιστικής επιστήμης, αλλά και στους επαγγελματίες λογιστές που θα θελήσουν ένα γενικό βοήθημα για την καθημερινή τους εργασία.
Στα πρώτα επτά κεφάλαια του βιβλίου καλύπτονται οι θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές, που είναι απαραίτητες για μια εισαγωγή στη λογιστική. Στα επόμενα κεφάλαια (8-23) αναλύεται λεπτομερώς το Ε.Γ.Λ.Σ. για την βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας της Γενικής λογιστικής. Απευθύνεται σε οικονομολόγους και σπουδαστές με θεωρητική κατάρτιση των αρχών της λογιστικής που περιγράφονται στα πρώτα επτά κεφάλαια.
Έγινε προσπάθεια και περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι αναφορές στη φορολογική νομοθεσία, λόγω των κινδύνων που περικλείει το ευμετάβλητο τους. Έτσι, το βιβλίο έχει διαχρονική αξία, αφού στηρίζεται σε θεμελιώδεις λογιστικές αρχές και το Ε.Γ.Λ.Σ. Αναδρομές στη φορολογική νομοθεσία γίνονται κυρίως με παραπομπές στο τέλος των σελίδων και μπορούν να αξιοποιηθούν για μια σε βάθος μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται.


Τα μέρη του βιβλίου

Το βιβλίο αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

Πρώτο μέρος
Στα επτά κεφάλαια του πρώτου μέρους γίνεται η εισαγωγή του αναγνώστη σε βασικές λογιστικές αρχές και έννοιες, όπως περιουσία, ενεργητικό, παθητικό απογραφή κτλ. Μετά την παρουσίαση της χρήσης και των χαρακτηριστικών του ισολογισμού, αναλύεται η έννοια του λογαριασμού και ο τρόπος τήρησης του. Τέλος, επεξηγείται rf διπλογραφική μέθοδος εγγραφών, η χρήση του ημερολογίου και η έκδοση ισοζυγίων.

Δεύτερο μέρος
Τα κεφάλαια του δεύτερου μέρους (κεφάλαια 8-23), αφιερώνονται στην ανάλυση των ομάδων του Ε.Γ.Λ.Σ., παραθέτοντας παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις στο τέλος κάθε ομάδας. Υπάρχει αναφορά για τις οικονομικές καταστάσεις και την ανάλυση τους, τη μηχανογραφημένη λογιστική και τα βιβλία Α1 και Β' κατηγορίας.
Στο παράρτημα, που ακολουθεί το δεύτερο μέρος παρατίθενται σε πλήρη ανάπτυξη όλοι οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. και ένα σύντομο αγγλικό λεξικό ορολογίας.

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 30 Δευτέρα, Μάιος 2005.
Κριτικές
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ.
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ.
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
1 x ENGLISH FOR INTERNATIONAL POLITICS, LAW AND FINANCE
1 x ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1 x LANGUAGE POLICY AND TRANSLATION IN THE EUROPEAN UNION AND WORLD ORGANISATIONS
1 x WRITING AND TRANSLATING IN BUSINESS ENGLISH (2004)
1 x ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1 x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
124.02EUR
Δωρεάν Αποστολή
Προβολή Καλαθιού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana