Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ » 038-009 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
21.20EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[038-009]
31.80EUR
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγγραφέας
ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ


isbn 978-960-390-185-3
Έκδοση 2007
Σελίδες 468


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Η συνειδητοποίηση ότι ο τουρισμός με τη σύγχρονή του μορφή ασκεί άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στις οικονομίες πολλών χωρών και ειδικότερα αυτών που χαρακτηρίζονται ως κατ' εξοχήν τουριστικές, οδήγησε εμπειρογνώμονες του τουρισμού αλλά και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να διερευνήσουν όλες τις πτυχές του τουριστικού φαινομένου, ώστε να διαπιστωθούν οι οικονομικές και άλλες ωφέλειες ή χρησιμότητες που απορρέουν από αυτόν για τον άνθρωπο με τη διπλή του ιδιότητα και συγκεκριμένα με εκείνη του παραγωγού τουριστικών προϊόντων και εκείνη του καταναλωτή ή χρήστη τους, καθώς επίσης για την οικονομία του τουριστικού προορισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η διαπίστωση ότι οι τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων, καθώς επίσης η παραγωγή και διάθεση των τουριστικών προϊόντων που χρειάζονται για την ικανοποίησή τους παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο τουρισμός ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας χρειάζεται ειδική μελέτη και ανάλυση. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε βαθμιαία ένας εξειδικευμένος κλάδος της οικονομικής, η τουριστική οικονομία, που ασχολείται με τη μελέτη των οικονομικών σχέσεων που δημιουργούνται και αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης ή χρήσης τουριστικών προϊόντων, η αυτοτέλεια της οποίας με το πέρασμα του χρόνου γίνεται ολοένα και σαφέστερη.

Στο βιβλίο αυτό, που χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια, επιχειρείται να εξεταστεί η τουριστική οικονομία και να αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζει στο πλαίσιο της οικονομίας σε διάφορα επίπεδα.
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η τουριστική οικονομία ως δυναμικός κλάδος της οικονομικής επιστήμης. Αναλυτικότερα, εξετάζονται το εννοιολογικό περιεχόμενο και η χρησιμότητα της τουριστικής οικονομίας, το αντικείμενό της και οι βασικές διακρίσεις και υποδιακρίσεις της, η σχέση μεταξύ αυτής και άλλων επιστημονικών κλάδων, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι κύριοι σκοποί της και τέλος οι περιοριστικοί της παράγοντες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικές έννοιες της τουριστικής οικονομίας και συγκεκριμένα οι έννοιες τουρισμός, τουρίστας, τουριστικές επιχειρήσεις, τουρ οπερέιτορς, τουριστική βιομηχανία, τουριστικό κύκλωμα, τουριστικά προϊόντα, συντελεστές τουριστικής παραγωγής, κόστος τουριστικής παραγωγής, τουριστικό πακέτο, τουριστική κατανάλωση ή χρήση, τουριστική αγορά, τουριστικές εισαγωγές και εξαγωγές, τουριστικές δαπάνες, τουριστικές επενδύσεις, τουριστικό προϊόν/εισόδημα και εποχικότητα στον τουρισμό.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η συμπεριφορά του τουρίστα και η ζήτηση τουριστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων, η συμπεριφορά του τουρίστα ως καταναλωτή ή/και χρήστη τουριστικών προϊόντων και της ποσότητάς τους που ζητείται, η ποσότητα των τουριστικών προϊόντων που ζητείται από έναν τουρίστα και από όλους μαζί, οι προτιμήσεις του τουρίστα για ορισμένα τουριστικά προϊόντα, το εισόδημα που ο τουρίστας μπορεί να διαθέσει για την αγορά τουριστικών προϊόντων, οι τιμές των τουριστικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά, οι τιμές άλλων τουριστικών προϊόντων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν, οι προσδοκίες του τουρίστα με τη μελλοντική εξέλιξη του εισοδήματός του και των τιμών των τουριστικών προϊόντων, ο ελεύθερος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι για τουρισμό, ο επηρεασμός της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών από πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες και τέλος η ελαστικότητα της ζήτησης ενός τουριστικού προϊόντος ως προς την τιμή του και το εισόδημα του τουρίστα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την τουριστική παραγωγή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τουριστικές επιχειρήσεις ως παραγωγικές μονάδες, η παραγωγή τουριστικών προϊόντων από την τουριστική επιχείρηση, η ζήτηση παραγωγικών συντελεστών από την τουριστική επιχείρηση και ακόμα η τάση συγκέντρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικοί συντελεστές παραγωγής του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή ο τουριστικός προορισμός και τα θέλγητρά του, το τουριστικό ταξίδι και το μεταφορικό μέσο με το οποίο πραγματοποιείται αυτό, τα τουριστικά καταλύματα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά, τα μέσα ψυχαγωγίας των τουριστών, με την ευρύτερη έννοια του όρου, το τράνσφερ των τουριστών και οι απασχολούμενοι στην τουριστική οικονομία.
Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται το κόστος παραγωγής και η προσφορά τουριστικών προϊόντων. Αναλυτικότερα, εξετάζονται το κόστος παραγωγής τουριστικών προϊόντων σε βραχυχρόνια περίοδο, η συνάρτηση του συνολικού, του μεταβλητού και του σταθερού κόστους παραγωγής τουριστικών προϊόντων, το μέσο κόστος παραγωγής τουριστικών προϊόντων και οι διάφορες διακρίσεις του, το οριακό κόστος παραγωγής τουριστικών προϊόντων και η σημασία του για τις οικονομικές αποφάσεις που παίρνονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, το κόστος παραγωγής τουριστικών προϊόντων σε μακροχρόνια περίοδο, η ποσότητα ενός τουριστικού προϊόντος που παράγεται και προσφέρεται από μία τουριστική επιχείρηση και απ' όλες μαζί, η παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής τουριστικών προϊόντων, οι μεταβολές στις τιμές των συντελεστών παραγωγής τουριστικών προϊόντων και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, οι τιμές των άλλων τουριστικών προϊόντων που παράγονται και προσφέρονται στην τουριστική αγορά, οι προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις των τιμών των τουριστικών προϊόντων, οι τουριστικές επιχειρήσεις που παράγουν και προσφέρουν το ίδιο τουριστικό προϊόν και οι στόχοι που βάζουν και τέλος η ελαστικότητα της προσφοράς ενός τουριστικού προϊόντος.
Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος μέτρησης και πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης και η προσαρμογή της τουριστικής προσφοράς σε αυτήν. Προς το σκοπό αυτόν εξετάζονται οι διακυμάνσεις της τουριστικής ζήτησης, το νόημα της μέτρησης της τουριστικής ζήτησης, η μεθοδολογία πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης και η διαδικασία προσαρμογής της τουριστικής προσφοράς στην τουριστική ζήτηση.
Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά ενός τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εξετάζονται το εννοιολογικό περιεχόμενο της ισορροπίας και της τιμής της ποσότητας ισορροπίας ενός τουριστικού προϊόντος, οι αποφάσεις που παίρνει η τουριστική επιχείρηση στις διάφορες μορφές τουριστικής αγοράς σχετικά με την παραγωγή τουριστικών προϊόντων και την επικερδή διάθεσή τους, ο μηχανισμός σχηματισμού της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας ενός τουριστικού προϊόντος στην τουριστική αγορά, η επίδραση των μεταβολών της ζήτησης και της προσφοράς ενός τουριστικού προϊόντος στην τιμή και ποσότητα ισορροπίας του, ο προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας ενός τουριστικού προϊόντος με γραφικές παραστάσεις και ακόμα ο μαθηματικός προσδιορισμός της ποσότητας ισορροπίας ενός τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζεται η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας και ο προγραμματισμός της. Αναλυτικότερα, εξετάζονται το εννοιολογικό περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης και σε τι αποβλέπει, η τουριστική ανάπτυξη και πώς πρέπει να επιχειρείται, τα οικονομικά ωφελήματα της τουριστικής ανάπτυξης, η προσέγγιση και η μεθόδευση της τουριστικής ανάπτυξης, οι λόγοι που επιβάλλουν τον προγραμματισμό της τουριστικής ανάπτυξης, η σημασία και η διαδικασία προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και στοιχεία που πρέπει να περιέχει, η μεθοδολογική προσέγγιση του προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης, οι κυριότεροι σκοποί του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης, τα προβλήματα που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και η μέτρηση του αποτελέσματος από την εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης.

Σκοπός της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μέσα από τις σελίδες του στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η τουριστική οικονομία και κυρίως να τον κάνει να συνειδητοποιήσει το σημαντικό ρόλο που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να διαδραματίσει αυτή, ως δυναμικός κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, στην προσπάθεια ανάπτυξης ή/και μεγέθυνσης μίας οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 28 Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2007.
Κριτικές
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
BAR ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
BAR ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 70.00EUR
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana