Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ » 073-001 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
LANGUAGE POLICY AND TRANSLATION IN THE EUROPEAN UNION AND WORLD ORGANISATIONS
LANGUAGE POLICY AND TRANSLATION IN THE EUROPEAN UNION AND WORLD ORGANISATIONS
21.20EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[073-001]
37.10EUR
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συγγραφέας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


isbn 960-390-119-9
Έκδοση 2003
Σελίδες 436


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Η Στατιστική είναι επιστήμη εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την έρευνα προβλημάτων στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για την επιστημονική προσέγγιση των επιχειρηματικών προβλημάτων. Τα προβλήματα που αφορούν την έρευνα αγοράς, την αξιολόγηση επενδύσεων, τις πωλήσεις, τα κέρδη, τον έλεγχο ποιότητας παραγόμενων προϊόντων, την ανάλυση των επιχειρηματικών τάσεων, τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη για το μέλλον και γενικότερα την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης, θα είναι τεκμηριωμένα αν στηρίζονται στη Στατιστική μεθοδολογία.
Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και απλότητα την τεχνική και τους τρόπους οργάνωσης δεδομένων αλλά και τις μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων αυτών, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρήσιμων στη διαδικασία λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Τις αποφάσεις αυτές θα κληθούν να πάρουν οι σημερινοί φοιτητές των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, στους οποίους απευθύνεται το βιβλίο αυτό, ως ένα βασικό βοήθημα της Στατιστικής επιστήμης.
Βέβαια, η εμβάθυνση των γνώσεων στη Στατιστική προϋποθέτει αναζήτηση σημαντικού τμήματος της εκτεταμένης βιβλιογραφίας που υπάρχει.
Στα τρία πρώτα κεφάλαια περιέχονται οι βασικές έννοιες και ορισμοί της Στατιστικής, καθώς και τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων με πίνακες και διαγράμματα.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το στάδιο της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων με τη μεθοδολογία υπολογισμού των στατιστικών παραμέτρων, θέσης, διασποράς ασυμμετρίας και κύρτωσης.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική θεμελίωση της Στατιστικής με τη θεωρία πιθανοτήτων.
Το κεφάλαιο έξι περιέχει τις τεχνικές της συνδυαστικής ανάλυσης.
Στα κεφάλαια επτά και οκτώ αναπτύσσεται η θεωρία των κατανομών πιθανότητας και παρουσιάζονται οι θεωρητικές κατανομές που απαντώνται συνηθέστερα στις εφαρμογές.
Στα κεφάλαια εννέα έως έντεκα εξετάζονται οι δειγματικές κατανομές και αναπτύσσεται η θεωρία των στατιστικών εκτιμήσεων και του ελέγχου στατιστικών υποθέσεων. Στα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός πληθυσμού, ώστε τα συμπεράσματα γι' αυτόν να είναι αξιόπιστα και να οδηγούν στη λήψη ορθών αποφάσεων.
Στο κεφάλαιο δώδεκα της δειγματοληψίας, αναφέρονται οι μέθοδοι επιλογής αντιπροσωπευτικού δείγματος από έναν πληθυσμό και εξετάζεται ποιες από τις μεθόδους δίνουν ακριβέστερη εκτίμηση και μειωμένη πιθανότητα σφάλματος στον έλεγχο υπόθεσης, ώστε τα συμπεράσματα για τον πληθυσμό να είναι περισσότερο αξιόπιστα. Η εξέταση αυτή απαιτεί γνώσεις της θεωρίας των δειγματικών κατανομών, της εκτιμητικής και του ελέγχου στατιστικών υποθέσεων. Γι' αυτό το λόγο η δειγματοληψία αναπτύσσεται μετά τα κεφάλαια εννέα, δέκα και έντεκα όπου εξετάζονται τα θέματα αυτά, αν και το στάδιο της δειγματοληψίας προηγείται των εκτιμήσεων και του ελέγχου.
Στο κεφάλαιο δεκατρία η στατιστική ανάλυση στηρίζει τον έλεγχο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε από αυτόν τον έλεγχο σε δείγματα να εξάγονται συμπεράσματα για το σύνολο.
Στο κεφάλαιο δεκατέσσερα μελετάται η συσχέτιση δύο μεταβλητών και προσδιορίζεται η μαθηματική σχέση αλληλεξάρτησης που τις συνδέει με τη μέθοδο της παλινδρόμησης.
Στο κεφάλαιο δεκαπέντε δίνονται οι αριθμοδείκτες τιμών, όγκου και αξίας. Επίσης γίνεται αναφορά σε οικονομικούς δείκτες, υπολογίζονται τα αποπληθωρισμένα εισοδήματα και μετράται η αγοραστική δύναμη του χρήματος.
Στο κεφάλαιο δεκαέξι ορίζεται η χρονολογική σειρά και υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές κινήσεις της διαχρονικής εξέλιξης της.
Τα κεφάλαια που εξετάζονται είναι τα βασικότερα από άποψη πρακτικής εφαρμογής. Στο θεωρητικό μέρος επιδιώχθηκε να περιορισθεί, όσο είναι δυνατόν, η χρήση των μαθηματικών, ώστε να απαιτούνται γνώσεις επιπέδου μαθηματικών Λυκείου και με παραδείγματα και εφαρμογές να γίνει αποσαφήνιση και καλύτερη κατανόηση της χρήσης των στατιστικών μεθόδων.

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 30 Δευτέρα, Μάιος 2005.
Κριτικές
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ JACK TROUT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ JACK TROUT
MEGASERVICE 59 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
MEGASERVICE 59 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
1 x ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
1 x ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 x ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 x ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1 x ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟ-ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 x ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1 x ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
354.04EUR
Δωρεάν Αποστολή
Προβολή Καλαθιού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana