Εκδόσεις Interbooks

εκδόσεις INTERBOOKS
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 51
106 81 ΑΘΗΝΑ
T. 2103633629
F. 2103612010
info@interbooks.gr

  Κατάλογος » ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ » 009-102 στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  
Συγγραφείς
Κατηγορίες Βιβλίων
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ


 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΚΑΙΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 MARKETING


 ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ


 ΑΓΓΛΙΚΩΝ


 ΛΕΞΙΚΑ


 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νέα Βιβλία Περισσότερα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
37.10EUR
Αναζήτηση
 
Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
(isbn με παύλες).
Προχωρημένη αναζήτηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
[009-102]
34.98EUR
Μη Διαθέσιμο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
Ενδεικτικό
Κεφάλαιο
Ενδεικτικό Κεφάλαιο-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
Β' ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ, ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ, ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΚΟ, ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ, ΡΑΝΤΕΣ, ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ


Συγγραφέας
ΚΙΟΧΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΣ
ΚΙΟΧΟΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


isbn 960-390-054-0
Έκδοση 2003
Σελίδες 480


Δείτε το στον ΕΥΔΟΞΟ

Η παρούσα Β' έκδοση του βιβλίου μας έδωσε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε την ύλη της πρώτης έκδοσης σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις των χρηματοοικονομικών μαθηματικών και παράλληλα να μετατρέψουμε τις νομισματικές μονάδες από δραχμές σε ευρώ. Ελπίζουμε και η νέα αυτή έκδοση να επιτύχει το σκοπό της και να έχει την ίδια ζήτηση όπου είχε και η πρώτη έκδοση.
Η όλη εργασία της Β' έκδοσης περιλαμβάνει 12 κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια των οικονομικών μαθηματικών και τις θεμελιώδεις χρηματοοικονομικές έννοιες. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τους θεμελιώδεις ορισμούς των μαθηματικών των επιχειρήσεων. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τον απλό τόκο. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την προεξόφληση στον απλό τόκο. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τις ισοδύναμες συναλλαγματικές. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον ανατοκισμό. Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τις ράντες. Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με τα ενιαία δάνεια. Το ένατο κεφάλαιο ασχολείται με τα ομολογιακά δάνεια. Το δέκατο κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές τραπεζικές εργασίες. Το ενδέκατο κεφάλαιο ασχολείται με τους σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και προϊόντα και το δωδέκατο κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές έννοιες της πρακτικής αριθμητικής.

(ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ)

Οι συγγραφείς
Πέτρος Κιόχος
Απόστολος Κιόχος

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους σπουδαστές των κέντρων ελεύθερων σπουδών και στους σπουδαστές των ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, για τους οποίους καλύπτει το 100% της προβλεπόμενης διδακτέας ύλης.Επίσης το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες των ενδιαφερομένων σε θέματα σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, τις Τραπεζικές Εργασίες, τους σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, την αξιολόγηση των επενδύσεων και σε θέματα που έχουν σχέση με το χρηματιστήριο αξιών και το χρηματιστήριο παραγώγων.
Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν μιας μακροχρόνιας διδακτικής πείρας στα Οικονομικά Μαθηματικά, πάνω από 20 έτη στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα εφοδιαστών της Σχολής Ικάρων, στο Οικονομικό τμήμα της Ανωτέρας Σχολής του ΟΤΕ και σε πολλά κέντρα ελευθέρων σπουδών, και ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Ασφαλιστικό Μαθηματικά σε ξένα πανεπιστήμια.
Για πρώτη φορά είχε εκδοθεί το βιβλίο των Οικονομικών Μαθηματικών το έτος 1978 από τον Πέτρο Κιόχο, για να καλυφθούν οι ανάγκες των σπουδαστών στην Ανωτέρα Σχολή του ΟΤΕ και στο τμήμα εφοδιαστών της Σχολής Ικάρων. Το 1992 το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε βελτιωμένο και αυξημένο.
Το έτος 1996 μαζί με τον μαθηματικό Απόστολο Κιόχο, αποφασίσαμε να γράψουμε από την αρχή ένα νέο σύγχρονο βιβλίο Οικονομικών Μαθηματικών, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης, για να καλύψουμε όλες τις σημερινές ανάγκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στα χρηματοπιστωτικά μέσα, στους σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και στα χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων και να παρουσιάσουμε στους σπουδαστές όλων των βαθμίδων τους ασχολούμενους με τα Οικονομικά Μαθηματικά ένα βιβλίο που να τους καλύπτει πλήρως και να είναι πολύ κατανοητό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και δυσκολίες στα Μαθηματικά.
Η όλη εργασία περιλαμβάνει 10 κεφάλαια. Στο τέλος κάθε παραγράφου και κάθε κεφαλαίου υπάρχουν λυμένα και άλυτα παραδείγματα, προερχόμενα από τις συνήθεις εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές, για την καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της ύλης. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις θεμελιώδεις Χρηματοοικονομικές έννοιες. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει βασικές έννοιες Πρακτικής Αριθμητικής. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τον απλό τόκο. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την προεξόφληση στον Απλό Τόκο. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τα Ισοδύναμα Γραμμάτια. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον Ανατοκισμό. Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τις ράντες. Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με τα Ενιαία Δάνεια. Το ένατο κεφάλαιο ασχολείται με τα Ομολογιακά Δάνεια. Το δέκατο κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές Τραπεζικές Εργασίες, τις Χρηματοπιστωτικές αγορές, τους σύγχρονους Χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τα παράγωγα.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονομικοί πίνακες που αναφέρονται στον Ανατοκισμό, τις Ράντες και τα Χρεολύσια.
Το χαρακτηριστικό του βιβλίου αυτού είναι ότι έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να καλύψει όλες τις ανάγκες των Οικονομικών Μαθηματικών και των Χρηματοοικονομικών προβλημάτων και αφετέρου να μάθει ο αναγνώστης Οικονομικά Μαθηματικά με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια.
Με την ελπίδα ότι το βιβλίο αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο στους Σπουδαστές για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τα Οικονομικά Μαθηματικά και με την προσδοκία ότι θα προσθέσουμε ένα πετραδάκι στον τομέα των Χρηματοοικονομικών θεμάτων, παραδίδεται στους Σπουδαστές και στους ασχολούμενους με τα Οικονομικά Μαθηματικά.

Οι συγγραφείς
Πέτρος Κιόχος
Απόστολος Κιόχος

Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 30 Δευτέρα, Μάιος 2005.
Κριτικές Μη Διαθέσιμο
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο αγόρασαν επίσης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (ΕΥΡΩ)
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ.
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
Καλάθι αγορών  Περισσότερα
1 x ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
1 x ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 x ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 x ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1 x ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟ-ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 x ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1 x ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 x ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
354.04EUR
Δωρεάν Αποστολή
Προβολή Καλαθιού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Σύνδεση
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:

Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού
Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΘέλω ειδοποιήσεις για αλλαγές του βιβλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)
Newsletter
Σημείωση: Αν είστε μέλος συνδεθείτε για να γραφτείτε στη Λίστα Ενημερώσεων.

E Mail

Το όνομά σαςΑποστολές και Επιστροφές |  Όροι Χρήσεως-Πληρωμές | Προσωπικά Δεδομένα |  Η Εταιρεία | Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) | Δωροεπιταγές | Επικοινωνία |


ΧΑΡΤΗΣ


Copyright © 2007 octana
Powered by octana